SZKOŁA JĘZYKOWA

great-britain-national-fag strona

W QUEEN LANGUAGE ACADEMY wiemy, że nauczanie dzieci musi płynąć z PASJI! Stąd wieloletnie, mozolne prace nad warsztatem metodycznym oraz uczestniczenie w wielorakich szkoleniach językowych. Wszystko po to by zapewnić Twojemu dziecku jak najlepszy językowy start.

Szkoła kładzie nacisk na rozwijanie wszystkich kompetencji językowych wśród uczniów jednak największy nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności mówienia i słuchania, gdyż to one są najbardziej przydatne w życiu.

Nauczamy przy wykorzystaniu metody trzech P, tj. Presentation- Practice- Production, w małych grupach dopasowanych poziomem zaawansowania.

Na etapie PRESENTATION uczniowie zaznajamiani są z nowym słownictwem poprzez wprowadzenie kontekstu, a także drillowanie nowych słówek (tj. wielokrotnie powtarzane przy wykorzystaniu różnorodnych metod)

Na etapie PRACTICE słownictwo i gramatyka wprowadzone we wcześniejszym etapie są ćwiczone i utrwalane poprzez wykonywanie zadań i ćwiczeń.

Na etapie PRODUCTION słownictwo i struktury gramatyczne wprowadzane i utrwalone w poprzednich etapach lekcji są wykorzystywane przez uczniów, tzn. to co poznaliśmy-używamy! W mowie bądź piśmie.

Dodatkową metodą zachęcenia najmłodszych do nauki są warsztaty językowe. Odbywają się one w weekendy. Każde warsztaty poświęcone są innemu zagadnieniu, np. warsztaty filmowe, halloween’owe, ogrodnicze, magiczne, egg hunting, karnawałowe. Podczas tych spotkań nasi uczniowie uczą się jedynie poprzez zabawę!

Olbrzymim walorem szkoły jest kadra. Mozolny proces rekrutacji nowych lektorów gwarantuje naszym klientom satysfakcję i znakomite rezultaty.

Serdecznie zapraszamy!