O szkole

Szkoła QUEEN LANGUAGE ACADEMY to placówka założona w 2015 roku

W Queen Language Academy kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich kompetencji językowych wśród uczniów. Olbrzymi nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności mówienia. Zależy nam aby nasi uczniowie płynnie i swobodnie komunikowali się w języku obcym. 

Struktura lekcji:

W szkole naucza się przy wykorzystaniu metody trzech P, tj. Presentation- Practice- Production

Na etapie PRESENTATION uczniowie zaznajamiani są z nowym słownictwem poprzez wprowadzenie kontekstu, a także drillowanie nowych słówek (tj. wielokrotnie powtarzane przy wykorzystaniu różnorodnych metod)

Na etapie PRACTICE słownictwo i gramatyka wprowadzona we wcześniejszym etapie jest ćwiczona i utrwalana poprzez wykonywanie zadań i ćwiczeń.

Na etapie PRODUCTION słownictwo i struktury gramatyczne wprowadzane i utrwalone w poprzednich etapach lekcji są wykorzystywane przez uczniów, tzn. to co poznaliśmy-używamy! W mowie bądź piśmie.

Olbrzymim walorem szkoły jest kadra. Mozolny proces rekrutacji nowych lektorów gwarantuje naszym klientom satysfakcję i znakomite rezultaty. Ważnym elementem nauki są zajęcia z Native Speaker’ami j.angielskiego!